آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۶۵
صفحه آخر (جهان)
۱۲
پرونده

از سال 1967 تا کنون

17 هزار زن فلسطینی زندان های اسرائیل را تجربه کرده اند

اداره امور اسرای فلسطینی اعلام کرد، 17 هزار زن فلسطینی از سال 1967 تاکنون زندان های رژیم اشغالگر صهیونیستی را تجربه کرده اند.

اداره امور اسرا و آزاده های فلسطینی طی گزارش جدیدی، واقعیات مربوط به اسرای زن فلسطینی در زندان های رژیم اشغالگر صهیونیستی را رسانه ای کرد. بر اساس این گزارش، زنان فلسطینی از آغاز درگیری با رژیم اشغالگر اسرائیل با شرایط سختی روبرو هستند و  بیش از 17 هزار زن فلسطینی از جمله زنان سالخورده یا کم سن و سال از سال 1967 تا کنون زندان های رژیم اشغالگر را تجربه کردند.

به گزارش فارس، این گزارش تاکید کرد، دوره نخستین انتفاضه فلسطین یا انتفاضه سنگ که از سال 1987 آغاز شد، شاهد بزرگترین موج بازداشت زنان فلسطینی بود که در آن حدود سه هزار مورد بازداشت زنان فلسطینی ثبت شد. به گزارش روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، اداره امور اسرای فلسطینی توضیح داد که در طول انتفاضه دوم فلسطین یا انتفاضه الاقصی که شعله آن در سال 2000 روشن شد تعداد موارد بازداشت زنان فلسطینی به حدود هزار نفر رسید.

در این گزارش آمده است،  از سال 2009 تا ابتدای سال 2012 ، شدت بازداشت ها در بین زنان فلسطینی کاهش یافت، اما دوباره شدت گرفت و در طول سال 2018 که شاهد افزایش موج اسارت زنان فلسطینی و به خصوص از میان خادمان و محافظان مسجد الاقصی بود ، ادامه یافت. در سال 2019 هم  این روند ادامه داشت و این رژیم هنوز 35 نفر از آنها را آزاد نکرده و در اسارت نگاه داشته است.

اداره امور اسرا و آزاده های فلسطینی گفت، همه این اسرای زن در شرایط انسانی و اسارت دشوار و نگران کننده به سر می برند که از جمله آنها 20 اسیر زن، مادر و 6 نفر در حین بازداشت به ضرب گلوله نظامیان مجروح شدند. نیمی از این زنان بازداشتی برای آنها احکام  تا 16 سال حبس صادر شده و نیمی دیگر هنوز بدون محاکمه در بازداشت هستند.

نردیک  به 6 هزار اسیر فلسطینی اعم از زن، کودک پیر و بیمار در زندان های رژیم اشغالگر به سر می برند و همگی از بدرفتاری این رژیم با آنها شکایت دارند. آنها با سهل انگاری پزشکی، شکنجه، ضرب و شتم و توهین روبرو هستند. بسیاری از آنها هم که در سلول های انفرادی به سر می برند  و اجازه ملاقات هم ندارند و از هر گونه آموزشی هم محروم هستند.