آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۶۵
صفحه آخر (جهان)
۱۲

ازدحام نظامیان هندی در خیابان های کشمیر برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات

با گذشت 19 روز از وضعیت حکومت نظامی در ایالت «جامو و کشمیر» هند و علی رغم وعده های مکرر برای گشایش فضا، دولت دهلی نو مرکز این ایالت را عملا به یک پادگان نظامی تبدیل کرده است.

سرویس خارجی: برخی رهبران کشمیر، آخر هفته گذشته از مردم خواسته بودند بعد از نماز جمعه، با نقض ممنوعیت تظاهرات، دست به یک راهپیمایی گسترده بزنند.این نخستین درخواست برای برگزاری راهپیمایی پس از لغو وضعیت خود مختاری کشمیر توسط دولت هند بوده است. خبرگزاری «رویترز» گزارش داد، در حالی که نظامیان هندی زیادی در سطح منطقه کشمیر حضور دارند و برخی از خیابان های «سرینگر» نیز با ایست های بازرسی بسته شده است، مقامات دهلی نو دستور تشدید تدابیر امنیتی با هدف جلوگیری از وقوع تظاهرات جدید را صادر کرده اند و با این اقدامات، این شهر عملا به یک پادگان بزرگ تبدیل شده است. از ابتدای تنش های جدید بر سر منطقه کشمیر، حداقل 152 نفر از ساکنان این منطقه بر اثر اقدامات سرکوب گرانه نیروهای امنیتی هندی دچار جراحت شده اند.