آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۷
بورس کالا
۱۵
خبر بنگاه ها

ثبت دو رکورد جدید گندله سازی در مجتمع فولاد خراسان

گروه بنگاه ها : کارکنان بخش کارخانه گندله سازی فولادخراسان موفق شدند 19 مرداد ماه با ثبت رکورد تولید روزانه 7930 تن گندله، رقم ثبت شده قبلی را 176 تن ارتقا دهند. به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد خراسان، رکورد قبلی روزانه تولید گندله 7754 تن در تاریخ 6 اسفند ماه 1397 محقق شده بود. مجتمع فولاد خراسان با ظرفیت تولید سالانه حدود 4/ 1 میلیون تن فولاد خام، دارای کارخانه گندله سازی با ظرفیت تولید سالانه 5/ 2 میلیون تن است که در اردیبهشت ماه سال 1397به بهره برداری رسید و دستیابی به این رکوردها در این واحد از روند رو به رشد تولید این کارخانه حکایت دارد.