آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۷
خودرو
۱۶
خبر بنگاه ها

درخواست مدیران کروز از متخصصان کشور: صنعت خودرو را دریابید

گروه بنگاه ها : بنیانگذاران گروه صنعتی کروز در بیانیه ای از تمامی متخصصان و اقتصاددانان خواستند برای کمک به وضعیت خودروسازی کشور همراهی کنند.در این بیانیه آمده است: این صنعت دارای ظرفیت های بالایی است اما درحال حاضر وضعیت مناسبی ندارد و کمبود نقدینگی به علاوه مشکلات ایجاد شده در تهیه مواد اولیه داخلی و خارجی فشارهای سنگینی بر این صنعت وارد کرده است.

این مدیران با اشاره به پاسخگو بودن دانش متخصصان داخلی در گذر از این شرایط و فرصت ایجاد شده برای داخلی سازی که با تقویت خودباوری می تواند اتفاق بیفتد اشاره کرده و گفته اند: دولت هم باید برای حفظ اشتغال این صنعت استراتژیک که پایه اکثر فعالیت های صنعتی کشور و یک صنعت کامل است به کمک بیاید. در این بیانیه آمده است: امروز اگر این صنعت با کمک بانک ها از بحران خارج شود میزان داخلی سازی در صنعت خودرو به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و با یک مدیریت صحیح گام های بزرگی در این برهه می توان برداشت.  هرگاه در سختی به سمت داخلی سازی صنایع رفته ایم پاسخ خوبی گرفته ایم پس در این شرایط باید باایجاد یک ساختار صحیح در خودروسازی ها و تعمیق ساخت داخل توسط قطعه سازان برای بر پا کردن دوباره این صنعت بر مبنای اقتصادی حرکت کنیم و نیاز است از نظرات همه صاحب نظران استفاده شود.

ضمنا باتلاش های انجام شده در مجموعه کروزبیش از 35 میلیون قطعه در سال 97 تحویل خودروسازان کشور شده و ساخت قطعات مورد نیاز خودروسازها در بخش قطعات «های تک»، کنترلرها و قطعات ایمنی با سطح تکنولوژی بالا و کیفیت مناسب به سطحی رسیده که باور عدم امکان تولید در ایران را این شرکت شکسته است.

شرکت کروز از زمان شروع تحریم ها در 16 مرداد ماه سال 1397 با انجام 150 پروژه داخلی سازی، 122 گروه قطعه از قطعات کنترلی و ایمنی خودروها را با همکاری دانشگاه ها در کشور تولید کرده است.