آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۴۶
صفحه آخر
۱۶
در همین حوالی

چند نکته مهم درباره «عصرجدید»

مریم اسماعیلی فرد

1- پذیرش گوناگونی آدم ها و استعدادهای شان و فاصله گرفتن از تلاش برای قالب زدن همه با ابعاد و ویژگی های یکسان در نسل ما و پیش از ما مقبول بود؛ همان نسل جادوگر قصه عصر جدید که به سختی به آخرین فرصت دیده شدن دلخوش است.

2- حضور پررنگ بانوان خارج از کلیشه های مرسوم که تا انتخاب یک بانوی فعال اجتماعی و گروهی از بانوان در ورزشی نامتعارف برای زنان هر دو برآمده از مناطقی کم برخوردار پیش می رود و نشان می دهد؛ جامعه برای پذیرش این تصاویر متحول از زنان آماده تر از دولت و بخش عمومی است.

3- انتخاب یک جوان دهه هفتادی با شیوه زندگی که در تصویر رسمی تربیتی احتمالا ضد اجتماعی و نابهنجار تلقی می شود ولی انتخاب دوم رای دهندگان است. واقعا چند نفر از جاگیر شده ها در مناصب رسمی آموزشی و دولتی و عمومی آمادگی تطابق با این نسل جدید و ارزش های متفاوت شان را دارند؟ این شهروندان متفاوت با آنچه به آن خو کرده ایم.

5-اینکه اغلب مسوولان خود را ناچار می بینند با حضور و توییت و پیام همراه این موج دیگرگونه برنامه سازی شوند نشان از تحولی عظیم دارد. رسانه ای که همراه جامعه و منعکس کننده بخشی از مطالبات مردم در سیستان و ماهشهر و ایلام و حاشیه نشین و زن و مرد باشد موفق خواهد بود. فهمی که مزد شیرینش را شبکه سه با بیست و چند میلیون رای گرفت.

6- احتمالا در حال عبور از تعلقات سنتی (هم شهری و هم قبیلگی) به موارد مدرن تر و اکتسابی همچون مهارت و شیوه زیست فردی و اجتماعی خاص هستیم و صرف تاکید بر همزبانی برخلاف قبل باعث پیش رفتن جلوتر از جایگاه سوم نمی شود.

به هر حال این موارد نه با استناد به یک پیمایش ملی که با نظاره گری یک برنامه پرطرفدار تلویزیونی و حواشی آن نوشته شده و احتمال خطا در روش تحقیق وجود دارد. با این حال به فرض آنکه شرکت کنندگان و رای دهندگان مشت نمونه خروار ایرانیان باشند به نظر می رسد آمادگی برای شرایط متغیر و جدید ایرانیان برای همه به خصوص دولت در معنای حکومت، نظام آموزشی، اصحاب رسانه و حتی والدین اوجب واجبات است.