آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۵۴۶۳
اقتصاد
۳

وزارت راه و شهرسازی: شاخص های تولید مسکن از سال 92 منفی شد

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی تحولات اقتصاد کلان بخش مسکن در سال های اخیر را تشریح کرد که در آن به طور غیرمستقیم عملکرد عباس آخوندی وزیر راه دولت های یازدهم و دوازدهم در بخش تولید مسکن مشخص شده است.

در این گزارش که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تهیه و تنظیم شده اذعان شده که سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی کشور از سال 92 به بعد روند کاهشی داشته است به طوری که از 8/7 درصد در سال 92 به 1/5 درصد در سال 96 رسیده است.

این گزارش همچنین حاکی است که رشد ارزش افزوده فعالیت های بخش مسکن و ساختمان از سال 92 روند نزولی داشته به طوری که سال 93 رشد منفی 4/0 درصد در این بخش رخ داده است. روند نزولی نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان با فاصله بسیار زیادی در سال 94 به منفی 1/17 درصد رسید و در سال 95 هم رشد منفی 2/13 درصدی را تجربه کرده است. براساس این گزارش، در سال 96 ارزش افزوده بخش ساختمان، اندکی و به میزان 3/1 درصد بهبود یافت، اما در سه ماهه اول سال 97 ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرد و همان رشد اندک آن هم متوقف شد.

گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می افزاید که بیشترین تحولات در بخش ساختمان و مسکن در نیمه دوم سال 97 اتفاق افتاد که قطعا بر فعالیت های حوزه مسکن و ساختمان تاثیر سوء داشته است.

لازم به ذکر است از اواسط سال 97 با کنار رفتن عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی، شاهد تحولات مثبتی در حوزه تولید مسکن بودیم که در گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم به طور غیرمستقیم به این موضوع اشاره شده است.

این گزارش می افزاید که سرمایه گذاری بخش خصوصی در کل ساختمان های مناطق شهری کشور (به قیمت های ثابت سال 90) از سال 94 روند کاهشی داشته و از 7/45 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 7/33 هزار میلیارد تومان در سال 96 کاهش یافته است. همچنین سرمایه گذاری در ساختمان های شروع شده در مناطق شهری نیز جز سال 96 روند کاهشی داشته و از 8/11 هزار میلیارد تومان به  3/8 هزار میلیارد تومان در فاصله سال های 91 تا 96 رسیده است. آمارها حاکی است که این متغیر در سه ماهه اول سال 97 نیز نسبت به سه ماهه اول سال 96 در کل کشور با کاهش منفی 2/5 درصدی به 2/2 هزار میلیارد تومان رسیده است.

گزارش معاونت مسکن و ساختمان از تحولات تولید مسکن نشان می دهد تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در کل کشور از سال 92 به بعد، به شدت نزولی شده است. در سال 92 که واحدهای شروع شده در دولت دهم به بهره برداری رسید، 834 هزار واحد مسکن تکمیل و عرضه شد اما در دولت یازدهم میزان تولید مسکن به کمتر از نصف رسید. شاخص دیگری که بی توجهی به بخش مسکن در سال های اخیر را نشان می دهد سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی بانک هاست. براساس گزارش وزارت راه، سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از 17درصد در سال 90 به 1/9درصد در پایان سال 95 و 5/8درصد در شش ماهه اول سال97 کاهش یافته است. در سال های گذشته همواره بالاترین سهم تسهیلات متعلق به بخش بازرگانی و خدمات و کمترین سهم تسهیلات پرداختی متعلق به بخش های کشاورزی و مسکن و ساختمان بوده است. این امر با توجه به بانک محور بودن تامین مالی مسکن در کشور، دستیابی به مسکن را برای خانوارهای ایرانی محدود می کند.