آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۵۴۶۳
ورزش
۴

بنا: ترکیب لو رفت، چون دروغگو نیستم

بعد از درگیری عجیب ملی پوشان کشتی فرنگی با محمد بنا و قهر چهار کشتی گیر بعد از معرفی تیم اعزامی به مسابقات جهانی 2019 در قزاقستان (که گزینشی المپیک هم هست)، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به دفاع از خود پرداخت.

بنا در گفت وگو با فارس گفت: «برای من فرقی نمی کند چه اسمی روی تشک برود، اگر قرار بود به اسم ها و تعداد مدال کشتی گیران توجه کنم، نوروزی و سوریان را به مسابقات جهانی می بردم. در تمام این سال ها با چنین فضایی غریبه نبوده ام و هر بار بعد از اعلام اسامی تیم ملی تعدادی که فکر می کنند حق شان حضور در مسابقات بوده است رفتارهای احساسی از خود بروز داده اند؛ اما من پای حرف حق می ایستم. به هم ریختگی دو سال گذشته کمی کار ما را سخت تر کرده بود چون ابتدا باید اوضاع را جمع و جور می کردم. همان زمان توضیح دادم که چیزی به اسم انتخابی تیم ملی مانند گذشته نخواهیم داشت و بر حسب شرایط اردویی و مسابقات بین المللی تصمیم گیری خواهیم کرد.

برای من فرقی نمی کند چه اسمی روی تشک برود. من همیشه آماده ترین فرد را انتخاب می کنم. من به عنوان سرمربی مسوول هستم و وظیفه دارم واقعیت ها را ببینم و بگویم؛ اما چون محمد بنا هستم همه از من جور دیگری انتظار دارند.

متاسفانه مطالبی در صفحات مجازی مطرح می شود که فاصله زیادی با واقعیت دارد. من در تمام این سال ها دیدی پدرانه به تمام کشتی گیرانم داشتم و هیچ موقع بد هیچ کدام از آنها را نخواسته ام. یک تیم جوان را انتخاب کرده ام که خیلی از آنها برای اولین بار است حضور در چنین میدانی را تجربه می کنند؛ اما به تمام آنها ایمان دارم. چون من نمی توانم به بچه هایم دروغ بگویم، ترکیب تیم اعزامی به جهانی لو رفت.»