آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۵۴۶۳
ورزش
۴

تیم اعزامی به جهانی قزاقستان

55 کیلوگرم: پویا ناصرپور

60 کیلوگرم: علیرضا نجاتی

63 کیلوگرم: میثم دلخانی

67 کیلوگرم: حامد تاب

72 کیلوگرم: امین کاویانی نژاد

77 کیلوگرم: محمدعلی گرایی

82 کیلوگرم: سعید عبدولی

87 کیلوگرم: رامین طاهری

97 کیلوگرم: محمدهادی ساروی

130 کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی

رقابت های جهانی کشتی و گزینشی المپیک روزهای 23 تا 31 شهریور در شهر نورسلطان کشور قزاقستان برگزار خواهد شد و 108 کشتی گیر (آزاد، فرنگی و زنان) در شش وزن المپیکی رقابت می کنند.