آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۵۴۶۳
فرهنگ: ادبیات و هنر
۱۰

بیرون از گفت و گو

فرق ممیزی و بررسی و اجرا

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش پایانی این گفت وگو می گوید یکی از کارکردهای موسسه های جدید وزارتخانه شان این است که قرار است کارها به بخش خصوصی فعال سپرده شود. چنین ایده ای باعث می شود یاد ماجرای واگذاری ممیزی کتاب ها بیفتیم که اخیرا سر و صدا به پا کرد؛ طی نامه ای که در سایت وزارتخانه منتشر شده بود، بررسی کتاب ها طی مدتی مشخص به موسسه ای خصوصی سپرده شده بود که واکنش های منفی فراوانی برانگیخت. از امیرزاده می پرسیم با توجه به این واکنش ها همچنان معتقدند که باید امور به بخش خصوصی واگذار شود، که می گوید: «اساسا ما براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی توانیم چنین کاری کنیم.». از او می پرسیم تفاوت بررسی و ممیزی چیست که می گوید ممیزی را نسپرده ایم، اما در آن نامه بررسی کتاب ها به موسسه ای خصوصی سپرده شده بود. آقای مشاور می گوید: «منظور از بررسی، در قالب اجرایی است. موسسه ای از بخش خصوصی این کار را انجام نمی دهد. بر اساس قانون و شرایط پیمان، تنها بحث های اجرایی شامل پرداخت حق الزحمه ها توسط آن موسسه انجام می شود اما نظارت ها حاکمیتی است».

هماهنگی آقای وزیر و مشاورش

چند ساعتی پس از عصر پنجشنبه که با مشاور آقای وزیر در حال گفت وگو بودیم، خود آقای وزیر به تلویزیون آمد و در بخشی از حرف هایش هم به ماجرای ادغام ها پرداخت. البته حرف های سیدعباس صالحی بسیار شبیه حرف های مشاورش بود و ما هم جز تحسین چه داریم که نثار این هماهنگی کنیم!

صالحی در این باره گفت: «به نظر می آید این تجمیع سامان یافته جدید کمک می کند نظام مدیریتی ما روان تر و هزینه های بالاسری و ستادی ما کاهش پیدا کند، اگر این امکان را پیدا کنیم که نظام همپوشانی را کمتر کنیم بهتر است. فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جز آنهایی که همپوشان هستند و دیگر اولویت ندارد تعطیل نمی شود و آنچه اتفاق می افتد همگرایی است»