آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۵۴۶۳
حوادث
۱۹

آزار شیطانی دختر 18 ساله به بهانه کمک

مرد جوان به بهانه کمک به دختر جوان که در حمله زورگیران زخمی شده بود، او را ربود و همراه دو همدستش در بیابان های اطراف تهران قربانی نیت شیطانی خود کرد. پلیس دو سارق زورگیر را دستگیر کرده و تحقیقات برای دستگیری سه متجاوز ادامه دارد.

به گزارش خبرنگارجنایی جام جم، اوایل مرداد امسال دختر 18 ساله ای با حضور در دادسرای جنایی تهران از پنج پسر جوان به اتهام سرقت و آزار و اذیت شیطانی شکایت کرد. با دستور قضایی ماموران اداره 16 پلیس آگاهی تهران تحقیقات را آغاز کردند. در این مرحله دختر جوان به افسر تحقیق گفت:روزحادثه من وپسر مورد علاقه ام برای تفریح به بوستان سروناز در مسعودیه تهران رفته و با  گوشی هایمان موسیقی گوش می دادیم. همان موقع دو پسر 19 ساله به ما نزدیک شدند و با چاقو ما را تهدید به مرگ کردند. آنها گوشی های گرانقیمت مان ، پول و کارت های بانکی مان را از ما سرقت کرده و در جدال با آنها هردو زخمی شدیم. آنها حتی شهروز پسر مورد علاقه ام را به شدت کتک زدند که او زخمی و بیهوش در بوستان افتاد. بعد از این ماجرا مرد غریبه ای به ما نزدیک شد و مرا از دست سارقان نجات داد و با خودش بیرون از بوستان برد تا مرا به کلانتری برساند تا بتوانم ازسارقان شکایت کنم و شهروز را نجات دهم. همراه او از بوستان بیرون رفتیم، مرد پراید سواری نزدش آمدو مرا سوار کردند . آنها به جای این که نجاتم دهند، مرا ربودند و به اطراف شهر تهران بردند. در آنجا جوان دیگری به آن دو نفر ملحق شد و هر سه نفر بعد از آن که مرا کتک زدند، مورد آزارو اذیت شیطانی قراردادند. بعد دوباره سوار خودرو کردند و مرا ساعاتی بعددر یکی از محله های جنوبی پایتخت از خودرو بیرون انداختند. 

در این مرحله، چهره نگاری از دو سارق و سه جوان آزارگر در پلیس آگاهی انجام گرفت و پلیس در جست وجویشان بود تا این که پسر مورد علاقه شاکی نیز به پلیس آگاهی آمدو به افسر تحقیق گفت: چون زخمی بودم به کمک رهگذران حاضر در پارک به مرکزدرمانی منتقل شدم. چند روز بعد که مرخص شده و به خانه بازگشتم دختر مورد علاقه ام به خانه مان زنگ زد و گفت که سه پسر جوان او را ربوده و در دام شیطانی شان گرفتار شده است. من هم از دو سارقی که زخمی ام کرده و اموالم را به سرقت بردند شکایت دارم.

جست وجوها ادامه داشت تا این که روزهای پایانی هفته گذشته دو جوان سارق که تحت تعقیب پلیس بودند، شناسایی و در خانه هایشان بازداشت شدند.

یکی از متهمان به افسر تحقیق گفت: با دیدن دختر و پسر جوان در پارک، تصمیم گرفتیم آنها راتهدید کرده و  اموال شان را سرقت کنیم. همان موقع عموی 30 ساله ام سر رسید ودختر جوان رابه بهانه خروج از بوستان با خودش برد، ما هم بعد ازسرقت فرار کردیم. چند روز بعد عمویم را دیدم که گفت او و دو دوستش آن دختر را ربوده و هر سه نفر وی را مورد آزارو اذیت قرارداده اند.

با اعتراف وی، دوست جوانش به همدستی با او در سرقت مقرون به آزار اعتراف کرد. ماموران برای دستگیری آدم رباهای آزارگر به خانه هایشان رفتند که متواری شده بودند. پلیس در جست وجوی این سه متهم فراری است تا راز دیگر جرایم شان فاش شود.