آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۵۴۶۳
صفحه آخر
۲۰

این پلنگ های دوست داشتنی

یک عکاس آمریکایی در سفر به منطقه حفاظت شده ملی سامبورو در کنیا، عکس هایی جالب از دو پلنگ گرفته است.

به گزارش فرادید، خانم تریش هنسی 61 ساله این دو پلنگ را که با یکدیگر برادر هستند، روی صخره ای دیده که در حال مبارزه با هم بوده اند. وی می گوید: این دو پلنگ ابتدا با یکدیگر بازی می کردند، اما ناگهان به انجام حرکات آکروباتیک روی آوردند و نمایشی جالب را اجرا کردند. 

تریش که از دیدن این صحنه حیرت زده شده، گفته وقتی عکس ها را گرفتم از خوشحالی گریه کردم! این واقعا یک هدیه بود!