آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۵۰۰
سیاست
۶

آینه

سیاست روز: نه فرش قرمز و نه وضع تعرفه!

حسن اختری: گرچه پیش بینی شاکله مجلس یازدهم از هم اکنون کار دشواری است؛ اما تجربه مجلس دهم و دولت یازدهم حکایت از واقعیتی به نام کم وزنی، گروه های سیاسی موجود اعم از اصولگرایان و اصلاح طلبان در به دست آوردن اکثریت مجلس یازدهم دارد. جریان اصلاح طلبی از مجلس هفتم و اصولگرایان از مجلس دهم دچار عارضه کم وزنی در معادلات سیاسی کشور شده اند؛ لذا بر این باورم که مجلس یازدهم به احتمال زیاد با اکثریتی به غیر از جریانات پر توقع فعلی، از نیروها و شخصیت های مستقل تشکیل خواهد شد. اصلاح طلبان و اصولگرایان دو اقلیت قوی این مجلس خواهند بود. مطالبه افکار عمومی از شورای نگهبان قانون اساسی، همان طور که سخنگوی محترم این نهاد بیان داشته اند، اعمال مر قانون در برگزاری مراحل مختلف انتخابات است. برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هم، اصلا نیازی به مصلحت اندیشی این شورا نیست که یک جریان سیاسی انتظار پهن کردن فرش قرمز و جریان سیاسی دیگر توقع وضع تعرفه را داشته باشند.

دنیای اقتصاد: علل خودبی کاری در اقتصاد ایران

سه علت برای خارج ماندن افراد از دایره بازار کار در صدر قرار دارد: مسئولیت های شخصی یا خانوادگی، اشتغال به تحصیل و بی نیاز بودن از انجام کار. از این رو زنان خانه دار و مشغولان به تحصیل در مقاطع تحصیلی مختلف، بخش عمده ای از غیرفعالان اقتصادی را تشکیل می دهند. نکته جالب گروه سوم و بی نیازان از شغل هستند که جمعیت قابل توجه سه میلیون نفری دارند. هرچند از تعداد این افراد در سال 97، نسبت به سال 96 کاسته شده است. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در گزارشی ویژگی های جمعیت خارج از نیروی کار و علت عدم جست وجوی کار در سال گذشته را تحلیل کرد. هفت دلیل اصلی، برای خارج ماندن جمعیت از نیروی کار در نظر گرفته شده است که عبارت اند از: «زیر سن کار»، «در انتظار نتیجه اقدامات انجام شده و فصل کاری»، «دلسرد و ناامیدشدن از پیدا کردن کار»، «اشتغال به تحصیل یا آموزش»، «مسئولیت شخصی یا خانوادگی و بی نیاز بودن از انجام کار»، «بیماری ناتوانی جسمی موقت و بارداری» و «سایر». علتی که می توان دید افراد به کاریابی را نشان دهد و شاخصی برای این موضوع باشد، «دلسردشدن از جست وجوی کار و ناامیدشدن از پیداکردن کار» است. تقریبا 537 هزار نفر به این دلیل، جزء جمعیت غیرفعال در سال گذشته بوده اند. بیشتر این جمعیت را مردان تشکیل می دادند و سهم زنان در حدود 44 درصد بوده است.

اعتماد: آیا حواس تان هست؟

رضا زندی: روزمره اقتصادی کشور سخت می گذرد؛ چنان که می بینید و می دانیم. در این شرایط آیا گوش شنوایی هست تا از «ثروت پنهان» کشور که به حال خود رها شده است، برایتان بنویسم؟ ثروتی که اگر حواس مان نباشد، همسایه مان به مرور آن را برداشت می کند. در همین شرایط شاید بتوان تمهیداتی در نظر گرفت تا جایی که می شود از ثروت ملی محافظت شود. میدان نفتی آزادگان (متشکل از دو بخش شمالی و جنوبی) با بیش از 45 میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا، یکی از بزرگ ترین میادین نفتی ایران و حتی جهان است که با کشور عراق مشترک است. متوسط ضریب بازیافت جهانی نفت حدود 35 درصد است. برای آزادگان چقدر بود؟ 4.5 و 5.1 درصد. حالا خودتان مقایسه کنید که با ثروت ملی چه می کنیم! اینها ممکن است به چشم امروزمان نیاید؛ اما در آینده بخشی از منابع ارزی کشور به استخراج این نفت وابسته است.