آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۵۰۰
روزنامه فردا
۱۶
میدون و سوفیا

اینستاگرام اجباری شد!

پوریا عالمی

سوفیا! عشقم! خیالت راحت! سخنگوی قوه قضائیه گفت که خبر فیلتر اینستاگرام صحت ندارد.

واقعا هم چرا باید اینستاگرام فیلتر شود؟

چی بهتر از اینکه مردم توی اینستاگرام آواز بخوانند، آشپزی کنند، مهمانی کنند، کمپین راه بیندازند، هشتگ بزنند، به دریاچه ارومیه اعتراض کنند، برای زاینده رود هشتگ بزنند، با کارگران هفت تپه همدردی کنند، عکس پروفایلشان را به ببر ایرانی تغییر دهند، به خوردن پول بیت المال اعتراض می کنند، به مجری های تلویزیون و مستندهای ضدروشنفکری گیر می دهند، به گرانی اعتراض می کنند، بغض می کنند برای زن هایی که پشت در ورزشگاه اجازه ورود بهشان نمی دهند و...

می بینی سوفیا؟ چرا اینستاگرام باید فیلتر شود؟ قشنگ آدم آنجا تخلیه می شود و خلاص!

به نظر ما جای فیلتر، تازه ممکن است قانون کنند هر ایرانی باید یک اینستاگرام به زور هم که شده داشته باشد.

عاشق دایرکت تو؛ میدون دوم