آرشیو یک‌شنبه ۱۷‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۹۵۸۴
اجتماعی
۱۰

تلنگر خودمانی

بعضی آدم ها در این روز و روزگار، تظاهر و ریا را خوب بلدند و اتفاقا با اتکا بر همین خصیصه رفتاری به مراتب بالایی هم دست پیدا کرده اند. نقاب زدن شایسته نیست، آن هم نقاب ریا و تزویر و تظاهر به چیزی که نیستیم. می گویند: «ریاکاری،یکی از ناهنجاری های رفتاری است که شیوع آن،به مثابه تیشه ای بر ریشه اخلاق در هر جامعه ای است،دوگانگی که تشدید آن حس بی اعتمادی مخربی را در جامعه ایجاد می کند.»