آرشیو یک‌شنبه ۱۷‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۹۵۸۴
ورزشی
۱۱

شهنازی: مدیریت والیبال، فردی دلسوز می خواهد

کارشناس والیبال با تاکید براینکه گزینه ریاست این فدراسیون حتما نباید ازاهالی این رشته باشد گفت: والیبال ایران مدیون مدیرانی است که خارج ازاین خانواده بوده اند. شهنازی گفت: والیبال ایران روسای زیادی به خود دیده است اما یزدانی خرم و داورزنی دو فرد تاثیرگذاردراین حوزه بوده اند که هیچ کدام هم والیبالی نبوده اند ولی مدیران خوبی بودند که والیبال مدیون آنهاست؛ پس نمی توان ملاک حضور در این پست را والیبالی بودن فرد قرارداد.وی تاکید کرد: منطقی نیست که بخواهیم شرط حضوردرریاست این فدراسیون را والیبالی بودن فرد بدانیم. والیبال به شخصی دلسوز نیاز دارد که بتواند شرایط را به خوبی اداره و در جذب اسپانسرها قوی عمل کند. فردی که روابط عمومی بالایی داشته و توانایی درآمدزایی برای والیبال را نیز داشته باشد و بتواند شرایط ایده آلی برای تیم های والیبالی به وجود آورد. شهنازی ادامه داد: اینکه گزینه ریاست مورد قبول جامعه والیبال باشد نیزحائز اهمیت است. یزدانی خرم و داورزنی هر دو به دلیل عملکرد مثبت مورد قبول جامعه والیبال بودند. اگر فردی غیر والیبالی  قصد حضور داشته باشد باید مورد تایید جامعه والیبال قرارگیرد و درکوتاه مدت تاثیرگذار باشد و سابقه روشن مدیریتی داشته باشد.کارشناس والیبال گفت: نباید روی گزینه والیبالی بودن بحث کرد. امیدوارم هرکسی که رئیس می شود بتواند شرایط والیبال را عالی ترکند که این نیازمند بودجه و برنامه ریزی هدفمند است.