آرشیو یک‌شنبه ۱۷‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۵۴۷۶
رسانه
۵

بررسی فلسفه قیام عاشورا در «اندیشه ها»

رادیو معارف در برنامه «اندیشه ها» به تبیین رویکردشناسی کلامی فلسفه قیام امام حسین (ع) می پردازد به گزارش روابط عمومی رادیو معارف،   برنامه اندیشه ها از 20 شهریور 98 با موضوع رویکرد شناسی کلامی فلسفه قیام امام حسین (ع) تقدیم مخاطبان این رسانه دینی می شود.

تبیین دیدگاه های کلامی ناظر بر انگیزه قیام امام حسین (ع)  با کارشناسی حجج اسلام دکتر محمد جعفری، دکترمحسن رنجبر، دکتر محمدحسین فاریاب و دکتر محمدرضا احمدی  پخش می شود.