آرشیو یک‌شنبه ۱۷‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۵۴۷۶
صفحه آخر
۲۰
هفتاد و دو راه

امام من

علیرضا رافتی

عکس: زهرا افسر

در ذکر بایزید بسطامی در تذکره الاولیا آمده که بایزید در مکاشفه ای به عرش رفت و منزلت خدا را ملاقات کرد و در مکاشفه ای دیگر به عرش رفت و به سمت منزلت رسول خدا می رفت که از جایی به بعد نتوانست نزدیک شود و از عظمت آن جایگاه در شگفت شد. سوال کرد من به منزلت خدا رسیدم، به منزلت رسولش چطور نتوانستم برسم؟ جواب رسید که خدای هر کس همان قدر بزرگ است که به او ایمان دارد. این روزها در یک دل کردن مردم و امام حسین(ع) خیلی به این می رسم که امام حسین(ع) هر کس به قدر ایمان او بزرگ است. امام حسین(ع) یک کودک آن قدر بزرگ است که می تواند برایش تبلت مهیا کند.