آرشیو یک‌شنبه ۱۷‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۵۴۷۶
صفحه آخر
۲۰

روایتی حماسی از یک حقیقت

حقیقت عاشورا، «امام» است. اگر امام را از ابتدای این حرکت تا بازگشت اسرا به مدینه بگیریم، اثری از این حرکت باقی نخواهد ماند. حرکتی که امام در متن و بطن آن است و سیدالشهدا(ع) به عنوان امام عصر نماد «امام» در تاریخ کربلاست. فهم این معنا در واقع فهم عاشوراست، رویدادی که پایه های کاخ ظلم را به لرزه انداخت. «فتح خون» سیدمرتضی آوینی را با این نگاه باید خواند که سید شهیدان اهل قلم با هدف تبیین جایگاه امام دست به قلم شده و مروری بر تاریخ کربلا کرده است، «از باب استعاره نیست، اگر عاشورا را قلب تاریخ گفته اند» و تاکید می کند که «هر که می خواهد ما را بشناسد، داستان کربلا را بخواند» و با این نگاه به نقش امام در وسعت تاریخ پرداخته است. این کتاب با نثری متفاوت و روایتی حماسی به قلب تاریخ زده است.