آرشیو یک‌شنبه ۱۷‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۵۴۷۶
زندگی: ایران
۱۶
روزی برای علی اکبر (ع)

یک جرعه روضه

فاطمه مرادزاده

 پیچ رادیوی تاکسی باز بود و قطعاتی کوتاه از سخنرانی و نوحه خوانی این دهه در حال پخش. سخنران به نقل از یک خطیب و واعظ گفت: «جمعیت، جلو بیایید و خوب گوش کنید می خواهم برایتان روضه شهید شدن امام حسین(ع) را بخوانم و بعد هم شروع کرد به خواندن روضه حضرت علی اکبر(ع). روضه تمام شد و جمعیت همچنان منتظر بودند و خطاب به واعظ گفتند پس چرا روضه کشته شدن امام حسین را نمی خوانی؟... واعظ گفت خواندم متوجه نشدید... .»

کوتاه بود و مختصر، اما زیباترین و جانسوزترین روضه ای بود که تا به حال درباره حضرت علی اکبر(ع) و امام حسین(ع) شنیده بودم؛ حسین نه در مقتل که در آغوش غرق به خون جوان رشید و زیبارویش که شبیه ترین فرد به پیامبر(ص) (خلقا و خلقا) بود، جان داد و این را آنهایی خوب می فهمند که پای قد کشیدن جوان باکمال و جمالشان پیر شده اند، و حال که قرار است دامادی و شادی و خوشبختی اش را ببینند، باید تکه های پیکر خونینش را روی بوریا جمع کنند و به سمت اهل حرم و خانواده ببرند.

علی اکبر جوان، از اولین یاران حسین(ع) بود که برای یاری پدر به میدان رفت؛ رفت و وقتی تکه تکه به آغوش پدر بازگشت، دل و جان حسین را هم با خود برد... قصه رشادت و شهادت حضرت علی اکبر؛ قصه همه جوان هایی است که برای دفاع از دین و آیین و ناموس و مولای خود به میدان رزم رفتند؛ از صدر اسلام تاکنون؛ شاید بخاطر همین درد مشترک و فراگیر است که آیین و رسوم چندانی نمی توان در بین آیین های محرمی ثبت ملی شده کشورمان برای این جوان کربلا یافت؛ که قصه او قصه همه پدرها و پسرهای دلداده و جدا مانده از هم است و نه تنها روز هشتم محرم که همه روزها به نام و برای این جوان شهید و رشید کربلا و جوانان چون اوست... با این همه اما در برخی مناطق کشورمان آیین هایی به نام حضرت علی اکبر هست؛ مثل آیین سنتی پرسه خوانی در ندوشن یزد؛ مراسمی به یاد حضرت علی اکبر.

آذربایجان، یکی دیگر از مناطقی است که رد پای روضه خوانی برای حضرت علی اکبر را می توان در آن یافت؛ البته این مراسم به طور خاص برای فرزند رشید اباعبدا... اجرا نمی شود، بلکه عزاداری است در قالب شبیه خوانی که صورتی است از بازسازی وقایع کربلا که در آن افراد به شیوه ای تجریدی به دو گروه اشقیا و امام خوان ها تقسیم می شوند.

اشقیا با لباس سرخ و تیره و صدای ناهنجار و امام خوان ها با لباس سبز و صدایی دلنشین وقایعی چون شهادت حضرت علی اکبر، حضرت عباس، حضرت قاسم و امام حسین(ع) را به نمایش می گذارند.

اما شاید بیشترین عزاداری برای حضرتش را بتوان در گروه های تعزیه دید که تقریبا در همه نقاط کشورمان اجرا می شود؛ به ویژه در استان هایی چون اصفهان، مرکزی و... .

 در بیشتر گروه های تعزیه خوانی، از صدای زیر و جوانی برای نقش خوانی حضرت علی اکبر استفاده می شود و از آوا و لحن بم نیز برای اشقیا خوانی بهره گرفته می شود.

خلاصه که امروز؛ هشتم محرم، روزی است به نام علی اکبر(ع) و به یاد رشادت های قهرمانانه او و شاید به نوعی پاسداشت تمام جوانان برومند و غیور و شهید رهرو ایشان.