آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۷۹
اخبار کشور
۳

ائتلاف بین المللی مقابله با گرد و غبار با تلاش ایران اعلام موجودیت کرد

در پی تلاش های جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی های انجام شده با برنامه محیط زیست ملل متحد بر اساس قطعنامه های مجمع عمومی، ائتلاف بین المللی مقابله با گرد و غبار از سوی یونپ و با مشارکت وسیع سازمان های تخصصی ملل متحد در دهلی نو و در چهاردهمین نشست متعاهدان کنوانسیون مقابله با بیابان زایی اعلام موجودیت کرد.

در این برنامه که با حضور دبیر اجرایی کنوانسیون مقابله با بیابان زایی و سایر مقامات یونپ و آژانس های تخصصی و مقامات کشورهای مختلف برگزار شد، دبیر اجرایی UNCCD اعلام کرد که امروز درگیر مبارزه ای بی امان با یکی از چالش برانگیز ترین پدیده های مخرب محیط زیست هستیم و مقابله با این پدیده که 151 کشور جهان در آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و استرالیا با آن درگیر هستند،  در مرکز توجه جهانی قرار گرفته است.

به گزارش فارس، این ائتلاف جهانی بر مبنای سه قطعنامه مجمع عمومی و قطعنامه های یونپ و اسکاپ در مورد مقابله با گرد و غبار که بانی اصلی تمامی آنها جمهوری اسلامی ایران بوده و نیز سند توصیه های اجلاس بین المللی تهران در رابطه با گرد و غبار تاسیس شده و هدف از تاسیس آن تقویت همکاری های بین المللی در مقابله با طوفان های گرد و غبار، بسیج منابع مالی برای این همکاری ها، هم افزایی کشورها و سازمان های تخصصی درگیر در مقابله با طوفان های گرد و غبار، توسعه سیستم های پیش آگاهی و هشدار، منشا یابی و کاهش آثار این طوفان ها بر سلامت و بهداشت عمومی، محیط زیست و بر فعالیت های اقتصادی بر مبنای برنامه عمل بین المللی است که ائتلاف وظیفه تدوین آن را بر عهده دارد.