آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۷۰۱
فرهنگ و هنر
۲۱

دو تئاتر دانشجویی روی صحنه می روند

نمایش های «مشق شب» و «میمون» از تولیدات اخیر دانشگاهی در تئاتر مولوی میزبان مخاطبان می شوند.

نمایش «مشق شب» به نویسندگی و کارگردانی امیر نجفی از دوشنبه هفته آینده 25 شهریور تا 22 مهر ساعت 19 در سالن اصلی تئاتر مولوی و همچنین نمایش «میمون» به نویسندگی و کارگردانی وحید رهجوی و حسین ملکی از 24 شهریور تا 10 مهر ساعت 20 در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی به روی صحنه می رود. در نمایش «مشق شب» بازیگرانی همچون رضا محمدخانی، نیکان راست قلم، علیرضا حق پرست، سمیرا نجاری، علی چاقوچی، یگانه رجبی و برسام نوری به ایفای نقش می پردازند. همچنین در نمایش «میمون» که یک مونولوگ است، بهنام حسن پور به ایفای نقش می پردازد.