آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۶۰
سیاست
۴
نگاه

کاهش مشارکت انتخاباتی پایه ای در واقعیت ندارد

درخصوص میزان مشارکت شهروندان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با اخبار و تحلیل های برخی نیروهای جریان های سیاسی خاص مواجه می شویم که قصد القای این مدعا را دارند که میزان مشارکت پایین تر از دوره های گذشته خواهد بود.

اما به نظر می رسد در این انتخابات بیشتر شاهد رقابت های قومی و مذهبی در شهرهای کوچک و شهرستان ها باشیم و این موضوع باعث می شود که تحلیل هایی که می گویند مشارکت پایین است، صحت نداشته باشد و عملا همین رقابت ها امکان کاهش مشارکت را نخواهد داد.

در مقابل باتوجه به تجربه گذشته، در شهرهای بزرگ رقابت های جریان ها و تشکل های سیاسی توانسته شهروندان را به صحنه بکشاند. چنان که در دوره هایی، رقابت میان نیروهای جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا این امکان را به وجود آورد. البته افزون بر دوره های گذشته، با توجه به اینکه رویکرد شهروندان در دوره های انتخاباتی متاخرتر به جریان سیاسی انقلابی و ارزشی و اصولگرا نزدیک تر بوده، اماکن رقابت درون گروهی را میان جریان های سیاسی اصولگرا افزایش می دهد.

بنابراین به نظر می رسد در این دوره انتخاباتی، شاهد رقابتی متفاوت نسبت به دوره های گذشته باشیم که می تواند موجب حضور بیشتر مردم شود و این مدعا که انتخابات پیش رو با استقبال کمتری ازسوی شهروندان روبه رو خواهد شد، صحیح نیست و پایه ای در واقعیت ندارد.