آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۷۰۱
بانک و بیمه
۱۲

خبر بنگاه ها

ابقای اعضای هیات مدیره شرکت بیمه سامان برای دوسال

گروه بنگاه ها : با مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 27 تیر 98 و جلسه هیات مدیره روز دوم مردادماه امسال، اعضای هیات مدیره شرکت بیمه سامان مشخص شدند. به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس این مصوبه، اعضای هیات مدیره شرکت بیمه سامان با نماد بورسی بساما(بسامان) در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره برای یک دوره دوساله دیگر ابقا شدند. بر اساس این گزارش، احمدرضا ضرابیه، احمد مجتهد، خسرو فخیم هاشمی، حسین واعظ قمصری و پویا سلاری شریف به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت بیمه سامان برای دو سال دیگر فعالیت خواهند کرد.

ابطال مصوبه دریافت عوارض از قراردادهای بیمه ای

گروه بنگاه ها : مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه کوثر با بهره مندی از وکلای دادگستری، مصوبه «عوارض صدور قراردادهای بیمه ای» شورای شهر شیراز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ابطال کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، در چند سال اخیر همه شرکت های بیمه با مطالبه غیرقانونی عوارض در برخی شهرداری ها از جمله شهرداری های قزوین، شیراز و مشهد مواجه شده اند. سعداله فغان نژاد مدیر حقوقی بیمه کوثر با بیان اینکه شهرداری های یادشده، مطالبه عوارض صدور قراردادهای بیمه ای را به مصوبه های قدیمی شورای شهر مستند می کنند، افزود: شهرداری ها با این ادعا که سازمان آتش نشانی هر شهر در کاهش خسارت حوادث آتش سوزی تاثیر دارد و فعالیت این سازمان موجب می شود تا شرکت های بیمه خسارت کمتری بپردازند و به طور غیرمستقیم منتفع شوند، بنابراین شرکت های بیمه نیز باید در قبال صدور هر قرارداد بیمه ای به شهرداری عوارض بپردازند. سعداله فغان نژاد تاکید کرد: مصوبه هایی از این قبیل در شورا های اسلامی هر شهر مربوط به «قانون تجمیع عوارض» مصوب 1381 است که برای هر یک از رشته های بیمه ای، عوارض صدور بیمه نامه تعیین کرده در حالی که این قانون تا زمان تصویب «قانون مالیات ارزش افزوده» مصوب 1387 معتبر بوده است.  وی گفت: در ماده «38» قانون مالیات ارزش افزوده، عوارض 3درصدی برای فروش خدمات حق بیمه به نفع شهرداری ها وضع شده است و این عوارض، نسبت به حق بیمه بیمه نامه های صادره در صنعت بیمه محاسبه و از بیمه گران وصول می شود.

مدیر حقوقی و امور قراردادهای بیمه کوثر تاکید کرد: یک سوم این عوارض که در حال حاضر به 9درصد افزایش یافته، متعلق به شهرداری ها است.  وی در ادامه با بیان اینکه در فروش هر کالا و خدماتی، فقط یک بار دریافت عوارض مجاز است، افزود: از آنجا که در قانون مالیات ارزش افزوده نسبت به خدمات بیمه ای عوارض کلی و سراسری به نفع شهرداری ها وضع شده است، شوراهای شهر نمی توانند در زمینه حق بیمه عوارض دیگری وضع کنند.  فغان نژاد تاکید کرد: متاسفانه با توجه به باطل شدن قانون تجمیع عوارض طبق ماده«52» قانون مالیات ارزش افزوده، شهرداری ها به استناد مصوبه شورای شهر و براساس آن قانون منسوخ، اقدام به محاسبه و دریافت عوارض از صدور بیمه نامه می کنند. وی با اشاره به اینکه شهرداری شیراز به استناد مصوبه ای اقدام به تعیین عوارضی معادل 3 درصد کل حق بیمه نامه های آتش سوزی کرده بود، افزود: شورای شهر مشهد نیز طبق مصوبه سال 84 این شورا، چنین عوارضی را محاسبه و دریافت کرده است.