آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۷۱۵۳
صفحه آخر
۱۲

سخن روز

رسول اکرم صلی‏ الله ‏علیه ‏و ‏آله : هیچ طاعتی نیست که پاداشش زودتر از صله ‏رحم برسد و مجازاتی سریع‏تر از مجازات ظلم و قطع ‏رحم نیست.