آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۷۱۵۳
صفحه آخر
۱۲

عکس نوشت

عکس: علیرضا صفانژاد / مهر

در ایام ماه محرم، بخصوص روزهای نهم و دهم، در کوچه پس کوچه های اکثر شهرهای جنوبی صدای سنج و دمام به گوش می رسد. در شهرهای جنوبی، دمام زن ها ابتدا با ریتم کندی نواختن را آغاز می کنند و رفته رفته ریتم گروه تندتر می شود. آن ها گاهی جای خود را با هم عوض می کنند تا فردی تازه نفس شور و شوق نواختن را به نمایش بگذارد. در تمام این مدت هم سنج زن ها گروه را همراهی می کنند. برخی همگام با ریتم دمام زن ها سنج ها را به صدا در می آورند و برخی دیگر به اصطلاح «ریز» می گیرند و ریتم را خرد می کنند. بعد از به اوج رسیدن این عزاداری، گروه نوازندگان و دیگر حاضران وارد حسینیه می شوند و حلقه های سینه زنی را تشکیل می دهند.