آرشیو شنبه ۹‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۳۵۱۳
اقتصاد
۴

سبد معیشت کارگران از 7 میلیون گذشت

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه نرخ سبد معیشت از مرز هفت میلیون تومان گذشته است، گفت: ترمیم دستمزد حتی از طریق متدهای غیرریالی می تواند تا اندازه ای از بار فشار تحمیلی به کارگران بکاهد.به گزارش تسنیم، 8 مرداد 98 جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران، پیگیری آیین نامه تبصره 1 ماده 7 و گزارش های سامانه جامع روابط کار برگزار شد. در این جلسه که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر در زمینه موارد فوق پیشنهادهایی در زمینه تامین مسکن کارگران، راهکارهای توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت و... با تکیه بر ظرفیت تعاونی های کارگری مطرح و مقرر شد پیشنهادهای مطرح شده به صورت مکتوب به دبیرخانه شورا ارسال شود و جلسه آتی شورا با حضور معاونین تعاون و امور اجتماعی وزیر و مطلعین دیگر تشکیل شود.درباره آیین نامه تبصره 1ماده 7 که در هفته اول مرداد به بررسی آن در کمیسیون اجتماعی دولت پرداخته بودیم، مقرر شد کمیته روابط کار در جلسه ای فوق العاده به موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون پرداخته و نتیجه را در جلسه آتی کمیسیون مطرح کنند.