آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۷۹
اخبار کشور
۱۱
در مکتب امام

لعنت ابدی بر وابستگان شیاطین

لعنت ابدی بر وابستگان و پیروان شیاطین شرق و غرب، خصوصا شیطان بزرگ، امریکای جنایتکار که با نقشه‏های شیطانی شکست خورده خود گمان کرده ملتی را که برای خداوند متعال و اسلام بزرگ قیام نموده و هزاران شهید و معلول تقدیم نموده با این دغل بازیها می‏تواند سست کند و یا از میدان به در برد. اینان پیروان سید شهیدانند که در راه اسلام و قرآن کریم از طفل شش ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله را قربان کرد و اسلام عزیز را با خون پاک خود آبیاری و زنده نمود.

صحیفه امام؛ ج15؛ ص227 | پیام به ملت ایران؛  21 شهریور 1360