آرشیو شنبه ۹‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۳۵۱۳
حوادث
۱۱

ایست و بازرسی سارقان برای سرقت لوازم شهروندان

شرق: گروهی از ماموران پلیس پایتخت تحقیقات خود را برای دستگیری دو متهمی که با برقراری ایست و بازرسی از مردم سرقت می کردند، آغاز کردند. همدستان این دو متهم فراری بازداشت شدند. ساعت 1:45  بامداد ششمین روز شهریورماه ماموران یکی از واحدهای گشت کلانتری 112 ابوسعید در حال گشت سواره در حوزه استحفاظی خود بودند که راننده یک خودرو پراید سیاه رنگ با مراجعه به آنها از وقوع جرم در نزدیکی اتوبان نواب خبر داد. مرد راننده در تشریح ماجرا گفت: من در حال عبور بودم که دیدم سرنشینان یک خودرو پژو نقره ای رنگ به صورت کج در خیابان پارک کرده اند و سه نفر با چراغ قوه، در حال گشتن خودروی شهروندان هستند. وقتی من ایستادم، آنها شروع به گشتن ماشینم کردند که ناگهان فهمیدم آنها مامور نیستند و در واقع قصد سرقت  لوازم همراه من را دارند برای همین در فرصت مناسب از دست آنها فرار کردم.

در پی این اظهارات مرد راننده، ماموران به محلی که او آدرس داده بودند، رفتند و دیدند  افراد مورد نظر پنج نفر هستند که یکی از آنها پشت فرمان نشسته است و چهار نفر پیاده هستند و ایست بازرسی برپا کرده اند. وقتی ماموران برای بررسی بیشتر خودروی متهمان را  بازرسی  کردند، متوجه شدند مرد راننده یک چاقوی بزرگ همراه خود دارد به همین دلیل، متهمانی که خارج از ماشین بودند را دستگیر کردند اما قبل از دستگیری مرد راننده،  او ناگهان پا را بر پدال گاز فشرد و فرار کرد، همچنین یکی از مردان نیز با پای پیاده فرار کرد. در نهایت ماموران موفق شدند سه نفر از مردان را دستگیر کنند. در بازجویی اولیه سه مرد دستگیرشده از ماجرای ایست و بازرسی اظهار بی اطلاعی کردند و گفتند ما سه نفر دوست هستیم و از بچگی و  زمانی که  مدرسه می رفتیم با هم در ارتباط هستیم، ما برای خرید و مصرف مواد «گل» بیرون آمده بودیم که ماموران از راه رسیدند و ما را دستگیر کردند. 

آنها ادعا کردند از ایست و بازرسی ای که در خیابان بوده،  بی اطلاع هستند و نمی دانند چه اتفاقی افتاده است. در پی این اظهارات سه مرد دستگیرشده، پرونده تشکیل شده به دادسرای ویژه سرقت فرستاده شد و آنها بار دیگر حرف های خود را تکرار کردند و گفتند: هر کدام از ما شغل  داریم، یکی از ما دست فروش است، یکی در بازار آهن کارگر است و دیگری هم در قهوه خانه ها انگشتر نقره می فروشد. زمان دستگیری می خواستیم گل بخریم و مصرف کنیم که ماموران از راه رسیدند و ما را دستگیر کردند. این ادعاهای متهمان دستگیرشده در حالی است که گزارش ماموران کلانتری 112 ابوسعید به بازپرس ایزدموسی حکایت از آن داشت که متهمان دستگیرشده با دو متهم فراری همدست هستند بنابراین بازپرس شعبه 5 دادسرای ویژه سرقت دستور ادامه تحقیقات برای دستگیری دو متهم فراری را نیز صادر کرد.