آرشیو یک‌شنبه ۱۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۳۵۱۴
سیاست
۲
نگاه

تصویب سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور

جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر شنبه با حضور اعضا و به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شد و در آن سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور به تصویب نهایی رسید. بر اساس این سند؛ هدف از نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور، استقرار زیست بوم تامین کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسئولانه و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت ها در فضای مجازی است. این نظام هویتی زمینه لازم را برای توسعه کسب وکارهای دیجیتال، سامانه های فنی، رسانه های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می کند و در آن، تامین کنندگان شناسه ها و صفت ها با ارائه مجموع دو نوع اطلاع هویتی پایه و صفت ها، شناخت قابل اطمینان را برای طرفین تعامل فراهم می کنند. در این جلسه همچنین کلیات سیاست ها و الزامات صیانت از داده ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.