آرشیو یک‌شنبه ۱۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۳۵۱۴
جامعه
۱۳

دریچه

«سلامت روان جامعه» در دستور کار است

ایلنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای طرح ادغام شبکه پایش سلامت روان جامعه در نظام درمانی کشور خبر داد. سعید نمکی در ارتباط با بسیج ملی آمایش بیماری های اعصاب و روان در سطح کشور گفت: از برنامه های پیش روی ما بحث mental health یا همان سلامت روان جامعه است که آمایش آن به شیوه بسیج ملی و با همان شیوه که پیش تر آمایش فشار خون عمومی صورت گرفت، قرار دارد. نمکی در ادامه گفت: آمایش سلامت روان جامعه و ادغام این آمایش به شیوه یک شبکه در نظام سلامت کشور برنامه مشخص و تعبیه شده ای است که پس از پرداخت در زمان آتی به استحضار مردم خواهد رسید. طرح سلامت روان جامعه محدود به بیماری خاصی از مجموعه بیماری های اعصاب و روان نیست. رویکرد وزارت بهداشت نگاه جامع به بهداشت روان جامعه است. بحث ما این است که بهداشت روان جامعه نیاز به تلطیف و تعدیل دارد. وی در پایان با تاکید بر اهمیت سلامت روان عمومی جامعه گفت: این بهداشت روان ابعاد گسترده ای دارد. خشونت متبلور در جامعه، به هم ریختگی های روحی و روانی متظاهر و افسردگی که مسبب رنجش مردم هستند، نیاز به همت و همیاری عمومی دارد تا با تلطیف فضاهای اجتماعی و تعدیل رفتارهای اجتماعی مرتفع شوند. وزارت بهداشت در حال تنظیم و تدوین برنامه های لازم است. 

رایزنی با مجامع هواداران برای حضور زنان در ورزشگاه ها

ایسنا: معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر برای فراهم آوردن شرایط برای حضور زنان در استادیوم ها فضاها به صورت زنانه و مردانه تقسیم بندی شده است، افزود: شاید تدابیری برای حضور خانواده ها کنار یکدیگر پیش بینی شود؛ زیرا فعالیت های خانوادگی از جمله حضور آنها در استادیوم ها لازم است و از سوی دیگر فعالیت های مشترک به انسجام خانواده کمک می کند. به نظر اگر تدابیری برای حضور خانواده در کنار حضور زنان پیش بینی شود، برکات بسیار زیادی هم برای ورزش و هم برای جامعه به همراه خواهد داشت. معصومه ابتکار گفت: سال گذشته معاونت زنان نیز با مجامع هواداران نشست هایی برگزار کرد و از آنها خواست تا به حضور زنان در استادیوم های ورزشی کمک کنند که بعد از این رایزنی ها، همراهی این مجامع افزایش یافت. معاونت قصد دارد برای فراهم آوردن فضای فرهنگی نیز رایزنی های خود را در این زمینه افزایش دهد؛ زیرا برخی معتقدند شاید در رقابت های داخلی و بازی های لیگ، فضا از نظر فرهنگی برای زنان مناسب نباشد که اگر بتوانیم با مجامع هواداران فعالیت خوبی انجام دهیم و تضمین کنیم که فضاهای فرهنگی بهتر شود،