آرشیو یک‌شنبه ۱۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۳۵۱۴
دیپلماسی
۱۵

شانزدهمین گزارش آژانس منتشر شد

تایید دوباره کاهش تعهدات ایران

شرق: آژانس بین المللی انرژی هسته ای، شانزدهمین گزارش راستی آزمایی و نظارت بر جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قطع نامه 2231 شورای امنیت منتشر کرد. در این گزارش، آژانس اعلام کرد ذخایر اورانیوم ایران به 241.6 کیلوگرم و درصد غنای آن نیز به 4.5 درصد رسیده است. 

ذخیره اورانیوم غنی سازی شده ایران طبق توافق برجام 300 کیلوگرم یواف6 معادل با 202.8 کیلوگرم اورانیوم است و سقف غنی سازی نیز در این توافق 3.67 درصد اعلام شده بود. در گزارش آژانس همچنین آمده است ذخایر آب سنگین ایران 125,5 تن است که هنوز زیر سقف 130تنی برجام محسوب می شود. به گزارش بی بی سی، مطابق گزارش محرمانه آژانس، غنی سازی اورانیوم در ایران در سطح  4،5درصدی ادامه دارد که بالاتر از سقف 3،76درصدی است که در توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی تعیین شده است. همچنین سطح کنونی غنی سازی اورانیوم در ایران همچنان به طور قابل ملاحظه ای از میزان 20درصدی پیش از برجام کمتر است و فاصله زیادی با غنی سازی 90درصدی دارد که لازمه ساخت بمب هسته ای است.

نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی در وین گفت: «گزارش جدید مدیر کل موقت آژانس با تایید مجدد پایبندی ایران به برجام، اعلام تصمیمات جدید از سوی جمهوری اسلامی ایران (گام دوم کاهش تعهدات برجامی) را مورد اشاره قرار داده است». کاظم غریب آبادی هم زمان با انتشار این گزارش آن را نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای حفظ چندجانبه گرایی در روابط بین الملل و گواهی بر پایبندی تهران به تعهدات بین المللی اش خواند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی افزود: «در این گزارش، مانند 15 گزارش قبلی مدیر کل، تصریح شده است از روز اجرای برجام، آژانس به نظارت و راستی آزمایی اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از سوی ایران بر اساس مفاد برجام ادامه داده است». وی همچنین اظهار کرد در گزارش جدید منتشرشده از سوی مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی، اشاره صریحی به دستور شورای عالی امنیت ملی مبنی بر توقف برخی اقدامات ایران تحت برجام در چارچوب مواد 26 و 36 شده است.

وی ادامه داد: «جمهوری اسلامی ایران در برداشتن گام های اعلام شده در تصمیم اخیر خود، مصمم و جدی است و همان گونه که مکرر اعلام شد، اجرای کامل و صادقانه تعهدات همه طرف ها، یک مبنای اساسی برای تداوم برجام است».

ایران از سالگرد خروج آمریکا از برجام کاهش گام به گام تعهدات را طبق مواد 26 و 36 کلید زده است. مقامات ایران گفته اند این اقدام در جهت مجاب کردن 1+4، برای عمل به تعهداتشان است. رئیس جمهور فرانسه، پیشنهادهایی در این راستا داشته که هنوز به نتیجه نرسیده است. مقامات ایران از این تلاش ها استقبال کرده، اما همانند غریب آبادی اقدامات انجام شده را ناکافی خوانده اند و بر ادامه روند کاهش تعهدات تاکید کرده اند. گام سوم کاهش تعهدات، 15 شهریور برداشته خواهد شد.