آرشیو دو‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۷۱۵۷
جهان
۱۳

ملکه بر سر دست معترضان هنگ کنگی

معترضان هنگ کنگی که این روزها خود را پیروز رویارویی چندماهه اخیر با دولت محلی می دانند، اکنون به فکر جلب حمایت های بین المللی افتاده اند و در این راستا دیروز یکشنبه صدها نفر از معترضان با در دست داشتن پرچم های انگلیس مقابل کنسولگری این کشور تجمع کرده و فریاد «خداوند ملکه را حفظ کند» سر دادند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، خواسته معترضان هنگ کنگی از دولت انگلیس این است که بر عملکرد چین نظارت کند تا چین به تعهداتش مربوط به اعلامیه سال 1984 که در آن آزادی های دولت شهر هنگ کنگ قید شده، پایبند بماند. در سال 1984 چین و انگلیس اعلامیه مشترکی را امضا کردند و به موجب آن هنگ کنگ از استعمار انگلیس خارج و به شرط اعطای برخی خودمختاری ها به هنگ کنگ؛ به چین واگذار شد.