آرشیو دو‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۷۱۵۷
اجتماعی
۱۴

واکنش عضو شورا به بحث شهیدزدایی از تابلوهای شهر

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران درباره موضوع شهیدزدایی از تابلوهای شهری در جلسه دیروز گفت: در دو سال گذشته در کمیسیون نامگذاری شورای شهر حدود 38 درصد نامگذاری ها به نام شهیدان انقلاب، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم اختصاص پیدا کرده است و حتی یک گزارش از سوی بنیاد شهید و خانواده شهیدان مبنی بر بی توجهی وحتی کم توجهی بویژه در خصوص زدودن عنوان شهید از پلاک های نامگذاری شده، ارسال نشده است.به گزارش ایسنا، محمد جواد حق شناس افزود: در برخی گزارش های محدود، مغایرت تابلوهای پرچمی با تابلوهای معابر در دوره پیشین شهرداری مربوط به سال 94 مطرح بوده که براساس دستور شهردار همین تعداد محدود نیز اصلاح شده است. اساسا گرچه شورای شهر پنجم و مدیریت شهری ممکن است در برخی موارد منتقد مدیریت شهری پیشین باشند اما اتهام عنوان شهید زدایی به هیچ وجه به همکاران ما در شورای شهر چهارم و مدیریت شهری آن سال ها برازنده نیست و یک ستم آشکار به شمار می آید.