آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۷۱۷۷
صفحه آخر
۱۶

سخن روز

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: هر کس به نیازمند کمک مالی کند و با مردم منصفانه رفتار نماید چنین کسی مومن حقیقی است. خصال ص‏47 ، ح 48