آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۳
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

زانو داریم تا زانو!

گفت: ترکیه در اقدامی عجیب و به بهانه مقابله با کردها به منطقه ای در شمال سوریه لشکر کشیده و حمله کرده است!

گفتم: عجب حماقتی کرده. یعنی عقلش نرسیده  سوریه ای که 7 سال با مجموعه آمریکا و عربستان و امارات و فرانسه و انگلیس و همین ترکیه و داعش جنگیده و آنها را به سختی شکست داده است ارتش ترکیه را هم به آسانی آب خوردن لت و پار خواهد کرد؟!

گفت: ارتش آمریکا در همان منطقه مستقر بود و با رفتنش ترکیه وارد شده است!

گفتم: آمریکا آل سعود را با یمن درگیر کرد و به ذلت کشاند حالا ترکیه را با سوریه درگیر کرده که آن را هم مثل آل سعود به بدبختی بکشاند!

گفت: حساب و کتابش اشتباه بوده!

گفتم: شتر توی رودخونه بود، روباه رد می شد پرسید خیلی عمیقه؟ شتر گفت نه، می بینی که عمقش تا زیر زانو بیشتر نیست، روباه با خیال راحت پرید وسط آب و داشت غرق می شد به شتر گفت تو که گفتی تا زیر زانوست؟ و شتر گفت؛ آخه زانو داریم تا زانو!