آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۷
صفحه اول
۱

وزیر علوم: برخورد با بورسیه ها درست نبود

منصور غلامی گفت:  از ابتدای انقلاب تا امروز سه هزار و 500 نفر در مقطع کارشناسی، 10 هزار و 700 نفر در مقطع دکترا بورس خارج از کشور دریافت کردند و با شیوه تبدیل بورس خارج به داخل، سه هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 16 هزار و 400 نفر در مقطع دکترا تحصیل نمودند. به گزارش فارس،وزیر علوم خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رعایت قانون اعزام، نداشتن مصوبه وزیر وقت، عدم توجه به شرایط معدل و سن این پرونده ها مورد بازنگری قرار گرفت. این موارد تخلف را سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرده است.

وی در تشریح آمار بورسیه ها از سال 85 تا 92، گفت: 710 نفر بورس خارج از کشور، هزار و 874 نفر تبدیل بورس به خارج به داخل، 160 نفر بورس از طریق بخشنامه ایثارگران و 890 مربی دانشگاه بورسیه دریافت کرده اند که در مجموع سه هزار و 644 نفر بورسیه شدند.

وزیر علوم تصریح کرد: کمیته ای برای بررسی بورسیه ها در دوره های قبل و حل و فصل این موضوع تشکیل شد. براساس بررسی های این کمیته از سه هزار و 644 نفر بورسیه از سال 85 تا 92، 841 نفر فاقد یک شرط یا چند شرط برای دریافت بورسیه تشخیص داده شدند که از این میان 345 نفر ملزم شدند با هزینه های شخصی تحصیل کنند. 21 نفر به دلیل تصمیم واحد آموزش دانشگاه لغو تحصیل شدند و 17 نفر به خاطر عدم توان ادامه تحصیل، اخراج شدند.

وی افزود: تعداد زیادی از بورسیه ها مشکل خاصی نداشتند که برخورد یکی دو ساله با آنها صحیح نبوده است و بسیاری از آنها امروز در دانشگاه ها جذب شده اند. آماری از ارتباط افرادی که بورس دریافت کرده اند با افراد خاص نداریم.