آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۷
صفحه آخر
۱۲

ره نمای طریق

می خواستم بدانم چرا برای سادات صدقه حرام است؟ این ممکن است به خاطر این باشد که ائمه (ع) خودشان سید بودند؟ یا دلیل دیگری دارد؟

برای سادات صدقه واجب یعنی زکات حرام است؛ البته، آنچه در دستورات شرعی آمده بنی هاشم یعنی فرزندان هاشم بن عبدمناف جد اعلای پیامبر اعظم (ص) است. بنابراین پیامبر و امیرالمومنین و ائمه (ع) چون همه از بنی هاشم هستند صدقه واجب بر آنها حرام است و این به خاطر احترامی است که آن بزرگواران در نظر صاحب شرع مقدس دارند و دلایلی بر این احترام فوق العاده وجود دارد که به تفصیل نیاز دارد.