آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۷
صفحه آخر
۱۲
کتابخانه

حماسه یاسین

یعنی این همه ماهی عاشق وجود داشته که می زده به آب و از آن سو به شکل پرنده پر می کشیده به آسمان؟ یعنی این غواص ها ترس از مرگ را از پا در آورده بودند ؟ سیدمحمد انجوی نژاد در کتاب «حماسه یاسین» نشان می دهد که همه اینها عین حقیقت است. این غواص دوران جنگ، خاطراتش را از مهرماه 1365 آغاز کرده که برای گرامی داشت شهدای واحد تخریب لشکر 21 امام رضا(ع) در مشهد بوده اما ناگهان خبر می رسد که مرخصی ها لغو شده و همه باید به منطقه بازگردند. انجوی نژاد به اهواز می رود، به مقر خودشان، قرارگاه شهید وزین. از آنجا همگی به خرمشهر می روند و در مرغدانی نیمه مخروبه ای مستقر می شوند تا طی یک دوره آموزش فشرده، عده ای انتخاب شوند برای گردانی به نام «یاسین». انجوی نژاد از این آزمون دشوار موفق بیرون می آید و می شود از غواصان گردان یاسین. بعد هم از دوستی ها و شوخی ها و راز و نیازهای عاشقانه بچه ها برایمان می گوید. تا می رسد به عملیات کربلای 5. حالا او در این جا راوی یکی از غریب ترین و شگفت ترین صحنه های جنگ عراق علیه ایران می شود و چنان پرواز بی پروای یکایک دوستانش را در آن طوفان آتش و رودخانه و خون و گلوله شرح می دهد که فقط و فقط باید خواند و هر گونه توضیحی از ملاحت و حلاوت توامان آن می کاهد.

در بخشی از کتاب می خوانیم:  «ناگهان صدای چاشنی نارنجکی که در کانال افتاد، ما را به خود آورد؛ درست بین من و حمزه و دو نفر دیگر از بچه ها. حمزه بدون معطلی خودش را انداخت روی نارنجک! ما هم با حیرت خوابیدیم. چند لحظه بعد، نارنجک منفجر شد. ضربه شدیدی همراه با سوزش، دست راستم را تکان داد. سلاحم با شدت پرت شد. بلند که شدم، جنازه تکه پاره حمزه مقابلم بود.»

این کتاب در 143 صفحه و قطع رقعی با قیمت 10 هزار تومان د راختیار علاقه مندان قرار دارد.