آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۳
اخبار کشور
۳
در پرتو نور

مردم را به نیکی دعوت و خودشان را فراموش می کنند!

«آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید، اما خودتان را فراموش می نمایید، با اینکه شما کتاب (آسمانی) را می خوانید؟! آیا نمی اندیشید.»