آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۴
سیاست
۲
خبر کوتاه

استقرار سامانه ثبت اموال و دارایی در مجلس

علیرضا رحیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از استقرار شعبه ای از سامانه ثبت دارایی مقامات در مجلس خبر داد. او نوشت: با تصمیم امروز هیات رییسه مجلس، به زودی شعبه ای از سامانه ثبت دارایی مقامات و مسوولان، در مجلس مستقر می شود و نمایندگان و مدیران مجلس دارایی ها و اموال خود را در این سامانه اظهار و ثبت می نمایند. قانون رسیدگی به دارایی مقامات اخیرا لازم الاجرا و سامانه ثبت دارایی ها در قوه قضاییه مستقر شده است. در اجرای قانون، مقامات از جمله نمایندگان مجلس مکلفند دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را شامل اموال غیرمنقول، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب های مختلف در بانک ها و موسسات و هرگونه منبع درآمدی مستمر را به قوه قضاییه (ازطریق ثبت در سامانه مربوط) اظهار نمایند.