آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۷
صفحه آخر
۱۲

عکس نوشت

«نوپو» نام اختصاری«نیروی ویژه پاسدار ولایت» و یکی از واحدهای زیرمجموعه یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که برای رهایی گروگان، برخورد و خنثی سازی عملیات تروریستی و سرکوب شورش های شهری استفاده می شود. در ایام گرامی داشت هفته نیروی انتظامی نیروهای نوپو در استان قم به اجرای برنامه های عملیاتی خود پرداختند.