آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۳
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

حضرت آیت الله بهجت(ره): دنیا دار امتحان است. شما در فکر این باشید که خودتان را اصلاح بکنید و میان خودتان و خدایتان عایق و مانعی پیدا نشود.