آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۲۵
باشگاه اقتصاددانان
۲۳

الزامات ساختار های نهادی

دکتر مسعود محمدخانی

 با نگاهی به عملکرد بانک ها و قوانین حاکم بر نظام مالی می توان یکی از مشخصه های کلیدی بانک های ایران را نظام تولیدمحور بانک ها برشمرد. رویکرد خطی در نظام بانکداری محصول نگاه غالب و یکسانی است که بر نظام بانکداری سایه انداخته و فرصت نقش آفرینی توسعه ای را به بانک ها نمی دهد. میزان مطالبات مشکوک الوصول و ارائه خدمات یکسان به مشتریان، فرآیندهای ناکارآمد در اعطای تسهیلات، الزامات و قانون های جدید و قدیمی در فرآیند نظارت بر بانک ها و در نهایت فراوانی نهادهای ناظر بر نظام بانکی با اولویت ها و دغدغه های متفاوت باعث شده است که بانک ها نتوانند در چارچوب مدل های کسب و کار بانکی نوین نقش آفرینی کنند. در این یاداشت تلاش شده است ضمن بیان اهمیت نقش حمایتی دولت از نظام بانکی به برخی از مهم ترین موضوعات ساختاری و حاکمیتی که اثرات منفی بر عملکرد مالی و تامین مالی بانک ها دارند، بپردازیم.

* بازنگری در قوانین متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور می تواند بانکداری دولتی و نظام بانکی را از چالش های پیش روی خود رهایی بخشد. از آنجا که در فرآیند قانون گذاری، اهمیت بر خروجی ها و نتایج حاصل از آنها است، مرور زمان باعث می شود گاهی دلایل ایجاب کننده برای موضوعیت قانون منتفی شود اما آن قانون همچنان عملکردها و اثرات خود را بر بانک ها و سازمان ها می گذارد. تضاد و تعارض قوانین و همچنین نگاه متفاوت ارگان های نظارتی اعمال کننده قانون باعث می شود که بانکداران و کارگزاران در سطوح مختلف برای جلوگیری از هرگونه خطاهای نظارتی بسیار بااحتیاط عمل کنند. رعایت این موضوع به صورت ناخودآگاه توسط کارگزاران باعث طولانی تر شدن و دست و پاگیرتر شدن فرآیندهای اجرایی در نظام بانکی می شود.

* تعارض اهداف، تنوع نهادهای نظارتی و فراوانی قوانین بالادستی در اعمال قانون گاهی با رسالت های فعلی نظام اقتصادی هم خوانی ندارند. از آنجا که لازمه یک حرکت حساب شده برای توسعه این مرزو بوم همگرایی در اهداف است، برطرف کردن تعارض های نظارتی و انسجام در اهداف و اولویت های بالادستی متناسب با رسالت های توسعه مملکت می تواند موجب از بین بردن عوامل کاهنده توسعه شود.

* بررسی و بازنگری موضوع امهال و بخشودگی در بانک های دولتی و اثراتی که از بعد کلان و کوتاه مدت بر اقتصاد دارد باید از زوایای مختلف مورد توجه قرار گیرد. اگرچه این فرآیند از دیدگاه قانون گذاران کمک به تولیدکنندگان و کمک به فرآیند تولید است اما اثرات روانی آن در سطح بانک ها و مشتریان نیز قابل توجه است. در نگاه اول اجرای مکرر این قانون در کشور این ذهنیت را بین دریافت کنندگان تسهیلات ایجاد کرده است که هر سال دولت یا مجلس دستورالعمل هایی را برای بخشش سود و جرایم دیر کرد وجه التزام آنان صادر خواهند کرد که به مرور تبدیل به یک روند شده و دیگر تمایلی به پرداخت دیون خود نخواهند داشت؛ چراکه بر این باورند که جریمه ها و دیرکردها (که ابزاری برای ایفای دین در موعد مقرر در نظام بانکی است) توسط دولت بخشیده خواهد شد. به همین خاطر علاوه بر اینکه فرهنگ بدحسابی در بانک و نظام بانکی تقویت خواهد شد، در مشتریان خوش حسابی که با همین شرایط اقتصادی توانسته اند بدهی های خویش را تسویه کنند، احساس مغبونی القا خواهد شد.

از زاویه دیگر انتظار بر این است که همراستایی سیاست های کلان در مدیریت نظام اداری به گونه ای باشد که رسالت و ماموریت های سازمان های ناظر در ماموریت های بانک ها خللی ایجاد نکند. اما درخصوص بانک های دولتی وضع همیشه به این شکل نبوده است. دولت و مجلس طی بخش نامه های متفاوت قوانین و لوایحی را برای این بانک ها اعمال می کنند که همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، اثرات فراوانی بر عملکرد مالی بانک ها دارند و نمونه هایی از آنها به شرح زیر است.

1)در فرآیندهای مالیاتی کارشناسان مالیاتی بسیاری از هزینه ها و رویکردهای مالی بانک را آن گونه که در بانک ها اعمال می شود نادیده گرفته و با استانداردهای خود مالیات بانک را تعیین می کنند (مثلا درخصوص هزینه های مرتبط با مطالبات غیر جاری و...).

2) بانک ها ملزم به رعایت قوانین بودجه ای و ضوابط اجرایی بودجه هستند و از این بابت قطعا هزینه هایی نیز دارند، اما تعدادی از این هزینه ها مورد تایید حسابرسان سازمان امور مالیاتی نیست.

3) الزامات نظام بانکداری برای گرفتن ذخیره از مطالبات و کنار گذاشتن سهم بالایی از سپرده ها که با نرخ های رقابتی تامین می شوند علاوه بر اینکه قدرت وام دهی در نظام بانکی را کاهش می دهد، باعث می شود هزینه های بانک ها نیز بسیار افزایش یابد.بی شک رعایت اهداف توسعه ای و در نظر گرفتن این پارامترها در تعیین مالیات، همچنین در نظر گرفتن حمایت های مالی و پشتیبانی خاص از بانک های دولتی/  توسعه ای در عملکرد بهتر این بانک ها در کمک به توسعه اقتصادی و انجام صحیح تر رسالت هایشان موثر خواهد بود.

پیشنهاد

توجه به مدل های کسب و کار نوین بانکی علاوه بر اینکه به ماموریت های بانک ها و موسسات مالی توجه خاصی دارد، موجب می شود که هر بانکی را در چارچوب وظایف و عناصر مدل کسب و کار آن بررسی و ارزیابی کنیم. دولت قوانین و الزامات ویژه ای را برای بانک هایی که دارای رسالت ها و ماموریت های متفاوت هستند، تدوین کند. دولت در راستای حمایت بانک ها به عنوان ابزاری اقتصادی در جهت تحقق اهداف توسعه ای دولت، برنامه های تشویقی نیز به این بانک ها همچون کاهش ذخیره قانونی یا کاهش میزان مالیات پرداختی در نظر بگیرد. همچنین مجموعه متنوع قوانین و الزامات نظام بانکی باید متناسب با شرایط جدید اقتصادی و در راستای تغییرات به وجودآمده به روزرسانی و بهینه شود.