آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۲۵
بانک و بیمه
۱۲
خبر

کاهش 8/ 1 درصدی بیکاری در تابستان

مدیرکل جمعیت مرکز آمار ایران درباره دلایل کاهش حدود 2درصدی نرخ بیکاری در تابستان 98 توضیح داد و گفت: آنچه اعلام می کنیم شاید در حد یک خانوار مشاهده نشود، ولی گزارش بیکاری بر اساس استانداردهای معتبر جهانی تهیه می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محزون، مدیرکل جمعیت مرکز آمار ایران درباره کاهش حدود 2درصدی نرخ بیکاری در تابستان امسال در مقایسه با تابستان سال گذشته گفت: بیکاری یکی از شاخص های کلان اقتصادی است که در برنامه های توسعه ای کشور به آن پرداخته و هدف گذاری می شود، اینکه چه حجمی از کار در کشور تولید شده است نیز بررسی می شود.

وی افزود: از سال 1335 اولین سرشماری در ایران انجام شد. از سال 76 یک طرح آماری ویژه با عنوان طرح اشتغال و بیکاری در مرکز آمار تدوین شد و از سال 84 به بعد نیز طرح آمارگیری نیروی کار آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد. محزون ادامه داد: این طرح مبتنی بر استانداردی است که از سال 1983 در سازمان جهانی کار یعنی حدود 36 سال پیش در سیزدهمین کنفرانس آمارشناسان کار در دنیا مصوب شد و آن قدر پایه علمی قوی داشت که تا کنون تغییرات جزئی داشته و ملاک همه کشورهای دنیا است، انجام می شود. وی ادامه داد: برای تهیه گزارش فصلی بیکاری، در سال به یک درصد خانوارها مراجعه می کنیم که این میزان را در فصل ها تقسیم می کنیم، به طور متوسط در هر فصل به 25صدم درصد خانوارها مراجعه می کنیم. اگر 24 میلیون خانوار داشته باشیم، در یک فصل به 240هزار خانوار مراجعه می کنیم. در کشورهای دیگر هم همین طور است.   مدیرکل جمعیت سازمان آمار درباره نتایج آمار بیکاری در تابستان امسال گفت: نرخ بیکاری کشور در تابستان امسال از 3/ 12درصد سال گذشته به 5/ 10درصد رسیده است. محزون گفت: آنچه درباره نرخ بیکاری بررسی شده و در سطح کلان قابل مشاهده است، شاید در حد یک خانوار مشاهده نشود. از مجموع جمعیت فعال که به شاغلان و بیکاران تقسیم می شوند، حدود 24 میلیون و 751 هزار نفر یعنی 89 و نیم درصد در تابستان سال 98 شاغل بودند و 10 و نیم درصد یعنی حدود 2 میلیون و 894 هزار نفر بیکار بودند. در مجموع، در تابستان امسال 844 هزار نفر به جمع شاغلان اضافه شد. البته گونه های مختلف شغل وجود دارد؛ عده ای کار فصلی دارند. افرادی هستند که ماهانه شغل دارند.  وی گفت: اگر افرادی را که کمتر از 44ساعت در هفته کار می کنند محاسبه نمی کردیم، بخشی از نیروی کار در جامعه را در محاسبات از دست داده بودیم. حدود 61 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت کشور در سن 15 سال به بالا هستند، یعنی حدود 73درصد جمعیت کشور در سن کار قرار دارند. از 61 میلیون و 500 هزار نفر در تابستان امسال حدود 27 میلیون و 600 هزار نفر مشارکت اقتصادی داشتند یعنی وارد بازار کار شده اند، اعم از شاغل و جویای کار که این میزان حدود 9/ 44درصد است. حدود 55درصد اصلا وارد بازار کار نمی شوند یا خانه دار هستند یا در حال تحصیل بدون شغل هستند یا بازنشسته هستند. محزون گفت: از 27 میلیون و 600 هزار نفر حدود 24 میلیون و 751 هزار نفر یعنی 5/ 89 درصد در تابستان سال 98 شاغل بودند و 10 و نیم درصد یعنی حدود 2میلیون و 894 هزار نفر بیکار بودند.