آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۲۵
بانک و بیمه
۱۳

جایگاه بانک ها در تعداد و مبلغ تراکنش های بانکی

گروه بنگاه ها : تازه ترین آمار منتشر شده از سوی شرکت شاپرک، شبکه الکترونیکی پرداخت کشور، نشان می دهد ایرانی ها در شهریور ماه امسال در این شبکه بیش از دو میلیارد و 300 میلیون تراکنش به ارزش دو هزار و 505 میلیارد ریال انجام داده اند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» آمار شرکت شاپرک نشان می دهد در ماه گذشته بیش از دو میلیارد و 300 میلیون و 275 هزار تراکنش به ارزش دو هزار و 505 میلیارد ریال در شبکه پرداخت انجام شده که نسبت به مرداد ماه کاهش داشته است؛ همچنین بررسی این گزارش نشان می دهد که بیشترین سهم در ابزارهای پرداخت متعلق به ابزار کارتخوان فروشگاهی است و شرکت به پرداخت ملت در میان دوازده شرکت فعال PSP بیشترین سهم از مبلغ و تعداد تراکنش های شاپرکی را داشته است.بر اساس داده های آماری ارائه شده از سهم بازار بانک ها در زمینه تعداد تراکنش های شاپرکی، بانک ملت با 13/ 24درصد بیشترین سهم را از تعداد تراکنش های شبکه پرداخت در شهریور ماه داشته و پس از آن بانک ملی ایران با 53/ 12درصد و بانک کشاورزی با 24/ 7درصد بیشترین تعداد تراکنش را در میان بانک ها به خود اختصاص داده اند. این آمار نشان می دهد در شهریور ماه امسال نسبت به ماه های قبل از آن ثبات نسبی در جایگاه بانک های پیشتاز در تعداد تراکنش های شبکه شاپرک وجود دارد.  گزارش شاپرک در زمینه وضعیت سهم بازار هر بانک پذیرنده از کل مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت حاکی است: بانک ملت با سهم 29/ 22درصدی، بانک ملی ایران با 70/ 11درصد و بانک صادرات ایران با سهم 30/ 11درصدی در جایگاه اول تا سوم بیشترین سهم از مبلغ پذیرندگی تراکنش های شبکه پرداخت قرار گرفته اند؛ مقایسه گزارش شهریورماه نسبت به مردادماه نشان از کاهش اندک سهم بازار بانک ملت و ارتقای جایگاه بانک ملی از جایگاه سوم به رتبه دوم و نزول یک پله ای بانک صادرات از رتبه دوم در مبلغ تراکنش های شاپرکی به مقام سوم خبر می دهد.