آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۳
شهرستان ها
۷

ایمیدرو حقوق دولتی معادن را به کرمان پرداخت نمی کند

  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: 65 درصد از حقوق دولتی معادن در اختیار سازمان ایمیدرو قرار دارد که باید در توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور هزینه شود و از این اعتبارات به میزان سهم استان تاکنون به کرمان پرداخت نشده است.

جعفر رودری در ششمین نشست شورای معادن استان کرمان افزود: 15 درصد معادل بیش از 80 میلیارد تومان از مجموع 88 درصد حقوق دولتی معادن که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، سالانه باید به استان کرمان برگردد و در بخش های دامپزشکی، منابع طبیعی و دیگر حوزه ها پرداخت شود که تاکنون محقق نشده است.

وی اظهار داشت: 65 درصد از مجموع 88 درصد حقوق دولتی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار سازمان ایمیدرو قرار دارد که باید برای تکمیل زیرساخت های صنعتی و معدنی کشور هزینه شود و استان کرمان با بیشترین سهم معادن تاکنون از این محل اعتباری دریافت نکرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تاکید کرد: به نحوه پرداخت و توزیع اعتبارات توسط ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) اعتراض داریم که حقوق قانونی استان کرمان را پرداخت نمی کند.

وی عنوان کرد: 12 درصد مابقی حقوق دولتی معادن مربوط به خسارت‎ ها به منابع طبیعی است.