آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۳
صفحه آخر (جهان)
۱۲

تهدید باریکه غزه با بمب هزار تنی توسط ژنرال صهیونیست

فرمانده گردان غزه در ارتش رژیم صهیونیستی ساکنان این باریکه را با بمبی که وزن آن به 1000 تن می رسد تهدید کرد!

«الیعازر طولیدانو»، فرمانده گردان غزه در ارتش رژیم صهیونیستی درباره حوادث سال گذشته مرزهای اراضی اشغالی با نوار غزه مدعی شد: «آن دوره، دوره ملتهب و پر از بالن های آتش زا و موشک ها و آژیرهای خطر و تظاهرات هفتگی بود. در قاموس ما اصطلاح سیاست مهار وجود ندارد. اینکه محافل زیادی می گویند که ما نیروی بازدارندگی را از دست داده ایم درست نیست...غزه می داند که با بمبی هزار تنی مواجه است که اگر بر سرش فرود بیاید معلوم نیست چه اتفاقی بیفتد. مسئولان سیاسی تصمیم خواهند گرفت که این بمب چه موقع بر سر غزه فرود بیاید. این موضوعی است که با سیاست در ارتباط است و با توجه به جبهه های آتی به آن توجه می شود.»