آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۴۹۹
سیاست: داخلی/خارجی
۲

بررسی گزارش رصد پیشرفت علم و فناوری در کشور

گزارش رصد پیشرفت علم و فناوری در کشور در جلسه دیروز شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه گزارش جامع و کاملی که از نظرات روسای دانشگاه های بزرگ کشور در جلسات متعدد با حضور وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی، معاون علم و فناوری رئیس جمهور و روسای کمیسیون های مربوط در مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود، ارائه و در مورد آن بحث و تبادل نظر شد.

سوال اصلی مطرح شده درگزارش این بود که گره های اصلی رابطه دانشگاه، صنعت و جامعه چیست و ما چطور می توانیم بهره برداری بهتری از دانشگاه در رفع مشکلات بخش های مختلف کشور داشته باشیم.

ادامه بررسی موضوع رصد پیشرفت علم و فناوری در کشور به جلسه آینده شورا موکول شد.