آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۳
حوادث
۱۰

با حضور معاون اول رئیس جمهوری 2 هزار و 480 طرح روستایی در کشور به بهره برداری رسید

دو هزار و 480 طرح حوزه روستایی با حضور معاون اول رئیس جمهوری در ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر به صورت ویدئو کنفرانس در سراسر کشور به بهره برداری رسید.

این تعداد طرح عمرانی و زیرساختی به ارزش 714 میلیارد تومان دوشنبه با فرمان اسحاق جهانگیری و از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با استانداران سراسر کشور افتتاح شد.ششمن همایش ملی روز روستا و عشایر امسال نخستین بار خارج از تهران و در استان خراسان جنوبی برگزار شد.

از مجموع طرح های حوزه روستایی 71 طرح و پروژه در حوزه آبرسانی روستایی، 54 پروژه ساخت و آسفالت راه روستایی، 392 پروژه خدمات ارتباطات رادیویی، تلفن ثابت و همراه و اینترنت و یک هزار و 234 پروژه بهسازی محیط و آسفالت معابر است.همچنین 145 پروژه خدمات جهاد کشاورزی، 15 پروژه خدمات بهداشت و درمان، 157 پروژه برق رسانی، 74 پروژه گازرسانی و پروژه هایی در حوزه خدمات صدا و سیما و امور عشایر امروز با حضور معاون اول رئیس جمهوری در بیرجند مرکز خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

استاندار یزد در ارتباط ویدئو کنفرانس گفت که 100 پروژه عمرانی در روستاهای این استان با اعتبار 228 میلیارد ریال افتتاح شد و این اعتبارات و پروژه ها در بخش های مختلف از جمله بنیاد مسکن، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و اعتبارات مربوط به دهیاری ها اجرا شده است.  به گفته استاندار فارس در این استان نیز 228 پروژه با اعتبار 57 میلیارد تومان برای مناطق عشایری و روستایی افتتاح شد. سهم استان قزوین از پروژه های روز ملی روستا و عشایر 106 پروژه بود که با اعتبار 24 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

برای استان کهگیلویه و بویراحمد نیز 65 طرح اقتصادی و عمرانی افتتاح شد که به گفته استاندار این استان 193 نفر اشتغال مستقیم و 200 نفر اشتغال غیرمستقیم از محل این طرح ها ایجاد شده است. 68 پروژه در استان کردستان با 175 میلیارد تومان اعتبار نیز همزمان با روز ملی روز روستا و عشایر به صورت ارتباط ویدئو کنفرانس توسط معاون اول رئیس جمهوری به بهره برداری رسید.