آرشیو سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۳۸
سیاست
۲
روزنه

رئیسی با انتقاد از عملکرد دولت و مجلس در شکل گیری اعتراضات کارگری: صدای اعتراضات کارگران را بشنویم

عبدالحسین طوطیایی

نگاه امنیتی و قضائی به اعتراضات کارگری که از زمستان 96 آغاز شده است، یکی از مهم ترین انتقادها به نحوه برخورد با این اعتراضات است که آیت الله رئیسی نیز بر این نوع نگاه انتقاد وارد کرده و خواستار شنیده شدن صدای کارگران ازسوی دولت و مجلس قبل از برخورد قضائی شده است. بعد از واگذاری های غیر اصولی و بعضا رعایت نکردن موازین قانونی در واگذاری بسیاری از کارخانه ها به بخش خصوصی، نه تنها شاهد رشد تولید نبودیم که در بی خردی یا سو ءاستفاده مالکان جدید از دارایی ها و نبود نظارت بر روند انتقال و ادامه فعالیت کارخانه ها، چرخه تولید از فعالیت باز ایستاد و کارگران ماندند و بی کاری و بی پولی و فقری که چنگ به جانشان می زد. کارگران ناامید از تحقق حقوق خود دست به اعتراض زدند که نتیجه اعتراض، اخراج و تعدیل نیروها در کارخانه ها بود و بازداشت و اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دستگاه قضا؛ امری که خوشایند رئیس جدید دستگاه قضا نیست خواستار حذف نگاه قضائی به مسئله کارگران شده است.

آیت الله رئیسی که در جمع اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی سخن می گفت با اشاره به برخی انتقادها از برخورد با اعتراضات کارگری گفته است: «من معتقدم اعتراضات کارگری به دلیل مشکلاتی است که کارگران دارند و این مشکلات و اعتراضات باید پیش از آنکه جنبه قضائی یابد، ازسوی دولت و مجلس شنیده و حل و فصل شود».

  اعتراض ها باید در وقت خود شنیده شود

رئیس قوه قضائیه که روند غیر اصولی و غیر قانونی واگذاری ها را یکی از عوامل مهم در شکل گیری اعتراضات کارگری می داند، با علم به نقایص قانونی با انتقاد از قانون گذاران فعلی ، تاکید کرده است: «شما به عنوان قانون گذار و ناظر، دستتان باز است و می توانید این مشکلات را به راحتی پیگیری کنید. قطعا باید اعتراض کارگر شنیده شود. وقتی کارخانه ای به یک فرد واگذار شده که اهلیت لازم را ندارد و بعد تولید این کارخانه رو به افول می رود و نهایتا تعطیل می شود، طبعا کارگران بی کار می شوند و وقتی حقوقی نگرفتند، اعتراض می کنند. این اعتراض ها باید در وقت خود شنیده شود و اساسا نباید اجازه داد کار به اینجا بکشد. باید در هنگام واگذاری، اهلیت فرد بررسی شود و بعد از واگذاری نیز دولت با پرداخت تسهیلات و سایر مشوق ها اقدام به توانمندسازی کند. مجلس نیز به عنوان نهاد ناظر باید بر این روند نظارت داشته باشد و اصلا اجازه ندهیم که این موضوعات جنبه قضائی پیدا کند».

 چرا نمایندگان یک امر غیر واقعی را تکرار می کنند؟

صدور احکام سنگین در پرونده کارگران نیشکر هفت تپه یکی از مواردی بود که نه فقط فعالان مدنی و افکار عمومی که شخص رئیس دستگاه قضا نیز لب به انتقاد گشود و خواستار برگزاری سریع و منصفانه به پرونده متهمان در مرحله تجدید نظرخواهی شد که هنوز این مهم محقق نشده است. از این رو، رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به انتقاد از برخی احکام صادره، گفته است: «قاضی تابع قانونی است که شما عزیزان وضع کرده اید. قانون می گوید در تعدد جرائم، مجموع محکومیت ها در حکم باید قید شود، اما اشد آن به مرحله اجرا در می آید. شاید بسیاری از افراد، این موضوع را ندانند و بر اساس آنچه در حکم قید شده، مجموع محکومیت ها را به عنوان آنچه اجرا می شود بیان کنند، اما نماینده ای که می داند بر اساس قانونی که خودش وضع کرده است صرفا حکم اشد اجرا می شود، چرا یک امر غیر واقعی را تکرار می کند؟»

 موافقت رئیسی برای بازدید از زندان زنان

رئیس قوه قضائیه همچنین در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان برای بازدید از زندان زنان، از این امر استقبال کرد و گفت: هر چه این بازدیدها بیشتر باشد، برای ما هم بهتر است، زیرا مشکلات موجود را به ما منعکس می کنید و ما در صدد رفع آنها برمی آییم. در این زمینه نیز می توان با برنامه ریزی و زمان بندی لازم این کار را انجام داد.

بر اساس این، با توجه به نگاه موشکافانه و نقد درست رئیسی بر روند واگذاری ها و عدم برخورد به موقع دولت و مجلس با مطالبات بحق کارگری، انتظار می رود سایه نگاه امنیتی از پرونده متهمان کارگری هم برداشته شود و در فضایی آرام پرونده ها مختومه شود و از کارگران معترض حمایت های لازم صورت گیرد.